ขึ้นแท่นถนนสวยที่สุดในไทย มอเตอร์เวย์สายอีสาน กรุงเทพฯ-โคราช แค่ 2 ชั่วโมง

ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน – โคราช โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมาทางบริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเถนนสายนี้เป็นอีก 1 ความภูมิใจของบริษัท ถนนสายดังกล่าวจะช่วยให้กระชับเวลาในการเดินทางให้ไวยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีความสวยงามเหมือนอยู่เมืองนอกเลยก็ว่าได้

สำหรับเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอเตอร์เวย์สายนี้จะตัดเป็นถนนเส้นใหม่ขนานกับถนนพหลโยธินและ ถนนมิตรภาพ

มีช่วงยกระดับเหนือถนนมิตรภาพตอนที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) จังหวัดนครราชสีมา หากใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ จะใช้เวลาเดินทางเพียง 127 นาที ที่ระยะทาง 196 กม.

เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง เข้ากับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา และเมืองอื่นๆ ในภาคอีสานให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น รองรับการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม และจีนตอนใต้

โครงการตัดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภออ.สูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่ง

โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา พื้นที่โครงการ ผ่าน 3 จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 196 กม.

มูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 6,630 ล้านบาท แบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 40 สัญญา เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้งบประมานปี 2559 จำนวน 25 สัญญา แล้วเสร็จ ปี 2562 เปิดให้บริการ ปี 2563

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ขอบคุณ ข่าวทหาร ,ประชาชาติธุรกิจ(ออนไลน์)